King Salmon

Mozzarella, smoked salmon, courgettes, burrata and chopped pistachios